III Niedziela Wielkanocna – 15 IV 2018 r.

      Możliwość komentowania III Niedziela Wielkanocna – 15 IV 2018 r. została wyłączona

                                                                                                                                   

  1. Są sytuacje, kiedy boimy się powiedzieć prawdę i dla uratowania własnej pozycji krzywdzimy kogoś bliskiego, nawet przyjaciela. Łatwo zrozumieć, co przeżywali apostołowie. Łatwo zrozumieć ich zmieszanie, kiedy ukazał się im zmartwychwstały Jezus. Oni w obliczu Jego męki i śmierci uciekli albo wyparli się i zdradzili swojego Mistrza. Spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym wydawało się im czymś nieprawdopodobnym. Jezus pocieszał apostołów i tłumaczył im, że On musiał cierpieć i oddać swoje życie na krzyżu, aby potem zmartwychwstać. Zmartwychwstanie Jezusa oznacza zwycięstwo życia nad śmiercią. Św. Piotr przypomina, że to sam Bóg wskrzesił Jezusa z martwych.
  2. W następną niedzielę 22 kwietnia ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na Archidiecezjalne  Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku.
  3. Bóg zapłać za sprzątnięcie świątyni i za złożone ofiarny.