Duchowieństwo

Ks. Maciej Kozłowski

Proboszcz
mgr teol.
1973 – 1998 – 2005
tel. 694 451 214

 

 

Ks. Krzysztof Chajter

Wikariusz
mgr lic. teol.
1973 – 1998 – 2016

 

 

 

 

Ks. Adam Dawidowicz

Wikariusz
mgr lic. teol.
1980 – 2007 – 2017