Duchowieństwo

Ks. Maciej Kozłowski

Proboszcz
mgr teol.
1973 – 1998 – 2005
tel. 694 451 214

 

 

 

Ks. Wojciech

Wikariusz
mgr lic. teol.
1981 – 2009 – 2018

 

 

Ks. Paweł

Wikariusz
mgr lic. teol.
1987 – 2012 – 2018