Monthly Archives: Październik 2017

XXX Niedziela Zwykła – 29 X 2017 r.

Przykład małżonków obchodzących kolejne jubileusze ślubu, stanowi życiowy komentarz do dzisiejszej Ewangelii i odpowiada na pytanie. Co w życiu człowieka jest najważniejsze? Jezus mówi, że najważniejsze ze wszystkich jest przykazanie… Read more »